ביטוח אחריות מקצועית

כל בעל מקצוע חופשי או נותן שירות חושש מהתרחיש הזה: הרגע בו תוגש נגדו תביעה בגין פגיעה שנגרמה, לכאורה או שלא, לאחד מלקוחותיו. אנו חיים במציאות בה אחוז התביעות כנגד נותני שירותים גדל בצורה משמעותית, מה שעלול לגרום לעבודתם להתנהל כשלא מעט חששות מלווים כל פעולה. החדשות הטובות הן שקיים פתרון שיכול לא רק להעניק שקט נפשי, אלא גם לספק מענה במידהואותן תביעות יוגשו כנגד אנשי העסק. הפתרון הזה הוא ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוחי אחריות מקצועיתעל ביטוח אחריות מקצועית ורכיביו

מטרת העל של ביטוח אחריות מקצועית היא לכסות את החבות המקצועית של אותו בעל עסק, הלא הוא המבוטח, כלפי צד שלישי כלשהו: לרוב הלקוחות, אם כי ייתכנו גם גורמים אחרים. הביטוח נועד לספק מענה כיסויי בגין נזקי גוף או רכוש הנגרמים באשמת המבוטח, למשל במקרים של רשלנות, השמטה או טעות אנוש.

מכאן ניתן ללמוד על החיוניות של הביטוח, שיכול למנוע כניסה לבורות פיננסיים מהם היציאה קשה עד בלתי אפשרית – אחרי הכול, סכומי התביעות במצבים אלה הם אסטרונומיים ומגיעים פעמים רבות לעשרות ולמאות אלפי שקלים.

לכל מקצוע יש את הביטוח שלו

בנקודה הזו, חשוב להדגיש כי חברות המספקות ביטוח אחריות מקצועית מאפשרות לרוב לבחור בין מספר פוליסות, המותאמות מראש למאפייני המבוטחים. האבחנה הראשונית נוגעת לתחום העיסוק שלהם, כאשר ניתן למצוא ביטוחים ייעודיים עבור מהנדסים, רופאים, אדריכלים, קבלנים, מאמנים אישיים ועוד.

מיותר לציין שבכל סוג כזה של פוליסה יש תנאים שונים למימוש, על פי מאפייני המקצוע הספציפי, כאשר אפשרות ההתאמה לצרכים קיימת גם קיימת. אפשר למצוא חברות המציעות גמישות בסעיפי הפוליסה, כמו גם בסוגיות דוגמת גובה הכיסוי, התנאים למימוש, הסייגים, דמי ההשתתפות העצמית ועוד.